• home
  • contact us

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม

ข่าว กิจกรรมหน่วยงาน

image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม

image

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม พ.ศ.2565

image

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม

เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

image

อำเภอสังคมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อำเภอสังคม นำโดย นายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอาวุโสอำเภอสังคม ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอสังคม เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการ และอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 ปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม

image

คปสอ.สังคมรับประเมินผลงาน รอบ 1/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. คปสอ.สังคม รับประเมินผลงาน รอบที่ 1/2564 โดยผู้ประเมินจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

image

สสอ.สังคมรับประเมินงานระบาดวิทยา

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา และควบคุมโรคติดต่อ อำเภอสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม โดยมี นายสถิต พูลเพิ่ม สาธารณสุขอำเภอสังคม และทีมเจ้าหน้าที่ SRRT อำเภอสังคมร่วมรับประเมิน